Tolken (Russian Culture & Communication)

Tolkbureau Russisch, congrestolk, beëdigd gerechtstolk Nederlands - Russisch, Russisch - Nederlands, lid van het NGTV, ingeschreven in het Rbtv register

De basis van effectieve interculturele communicatie is:
-elkaar willen begrijpen -elkaars taal spreken -elkaars culturen kennen

Wanneer je elkaar wilt begrijpen, maar je bent niet bekend met de taal en cultuur van je gesprekspartner, is er iemand nodig die je hierbij kan assisteren.

Als er schriftelijk iets wordt vertaald, dan spreken we over een vertaling. Gebeurt dit mondeling, dan spreken we over tolken.

Russian Culture & Communication is hét tolk- en vertaalbureau dat bedrijven, overheden en particulieren in Rusland en Nederland helpt beter met elkaar te communiceren, en is gespecialiseerd in tolken tussen het Nederlands en het Russisch.

Ook voor vertolkingen van en naar andere talen kan tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication een tolk voor u regelen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk.

De volgende tolkdiensten Russisch - Nederlands kunt u afnemen:

Conferentietolk: simultaan tolk Russisch – Nederlands Congrestolk: Fluister tolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands Congrestolk: Consecutieve tolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands Gesprekstolk: Verbindingstolk Russisch – Nederlands, Nederlands – Russisch


Conferentietolk: simultaan tolk Russisch – Nederlands

Voor lezingen, conferenties en congressen waar Russische sprekers en/of deelnemers aanwezig zijn, heeft u een ervaren congrestolk Russisch – Nederlands nodig die snel de boodschap in uw eigen taal kan weergeven, terwijl de spreker ononderbroken blijft spreken. Deze vorm van tolken heet simultaan tolken. Een simultaan tolk zorgt ervoor dat deelnemers aan een internationale conferentie de spreker in hun eigen taal kunnen verstaan, en zo actief deelnemen. Voor een simultane vertolking is een speciale geluidsdichte tolkencabine nodig. De tolkencabine wordt doorgaans bezet door twee tolken die elkaar afwisselen. Heeft u Russische sprekers op uw conferentie uitgenodigd? Dan kan Carlijn Ubbens (samen met een collega-tolk) voor u simultaan vanuit het Russisch naar het Nederlands tolken. Probeert u wel van te voren materiaal omtrent de sprekers en hun teksten aan te leveren, omdat een goede voorbereiding voor een simultane tolkopdracht van groot belang is.

Congrestolk: Fluister tolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands

Voor vergaderingen, congressen en besprekingen met Russische deelnemers en gesprekspartners heeft u een ervaren tolk nodig die voor u en uw Russische relatie kan fluistertolken. Fluistertolken is een vorm van simultaan tolken, maar dan zonder gebruik te maken van een cabine. Het is alleen toepasbaar indien een of twee deelnemers aan de bijeenkomst de taal niet machtig zijn. Voor meerdere toehoorders is fluistertolken mogelijk met behulp van een zogenaamde fluisterset of rondleidingset. De fluister tolktechniek wordt ook toegepast door gerechtstolken Nederlands - Russisch.

Een fluistertolk is vooral aan te bevelen indien een vergadering of conference call in het Russisch wordt gehouden en slechts één of twee deelnemers Nederlands zijn; ook indien een of een aantal van de Russische deelnemers goed Engels spreekt en hier en daar wat voor u vertaalt. Een Russische gesprekspartner die geen professionele tolk is, zal nooit hetzelfde tempo bij kunnen houden met tolken als dat er gesproken wordt. Bovendien komt het met regelmaat voor dat deze gesprekspartner zich mengt in de discussie en dan helemaal niet meer voor u kan tolken. Zo kunt u niet goed volgen waar de meeting over gaat. Een professionele fluistertolk houdt het tempo van de bespreking wel bij en mengt zich niet inhoudelijk in het gesprek, zodat u maximaal meekrijgt, waar de conversatie over gaat. Een professionele fluistertolk streeft ernaar om 100% van het gesprek ook daadwerkelijk te vertalen.
Carlijn Ubbens kan voor u van en naar het Russisch fluistertolken.

Congrestolk: Consecutieve tolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands

Organiseert u een workshop, cursus, etc. voor Russische klanten / partners of relaties? Bent u strafrecht- of vreemdelingenrecht advocaat en wilt u een aantal zaken uitleggen aan uw cliënt? Gaat u naar Rusland om een bijeenkomst bij te wonen? Bij al dit soort gebeurtenissen (evenementen, bijeenkomsten) heeft u een flexibele consecutieve tolk Russisch-Nederlands en v.v. nodig van tolkbureau Russian Culture & Communication. Onze tolk vertolkt nadat de spreker een aantal minuten heeft gesproken. Op deze manier heeft de spreker de tijd om zijn standpunt uit te werken. Carlijn Ubbens heeft de officiële conferentietolken opleiding van de EU gevolgd, en is getraind in het vertolken van relatief lange gesproken teksten. Deze consecutieve tolktechniek kan ook worden toegepast bij telefonisch tolken, taptolken en gerechtstolken Russisch – Nederlands.

Gesprekstolk: Verbindingstolk Russisch – Nederlands, Nederlands – Russisch

Bij zakelijke onderhandelingen, zakendiners, bedrijfsrondleidingen en overige besprekingen met Russische partners is verbindingstolken de beste oplossing. De tolk Nederlands - Russisch, Russisch - Nederlands vertaalt een of twee zinnen per keer, wat ervoor zorgt dat gesprekspartners snel op elkaar kunnen reageren. Deze vorm van tolken van en naar het Russisch wordt ook wel gesprekstolken genoemd. Het wordt toegepast bij overleg en vergaderingen, maar ook soms bij toespraken en presentaties. Voorwaarde is wel dat de spreker na een of twee zinnen even pauzeert, om de tolk de gelegenheid te geven om te vertalen.

Kwaliteit en kosten

Carlijn Ubbens werkt zowel in Rusland als in Nederland. Ze is inmiddels ruim vijftig keer in Rusland geweest. Ze staat als tolk / vertaler Russisch ingeschreven in het Rbtv bureau van beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand in ’s Hertogenbosch, onder Wbtv-nummer 2689. Ze staat daarnaast ook ingeschreven als beëdigde vertaler en gerechtstolk Russisch Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en is lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN. Ze heeft de European Masters in Conference Interpreting (EMCI) gevolgd aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken te Antwerpen. Ze neemt als examinator tolkexamens Russisch af.

Gedragscode

Carlijn Ubbens werkt volgens de gedragscode voor beëdigde tolken en vertalers van het Rbtv inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Offerte

U kunt bij tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication snel en eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen. De algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) zijn van toepassing. U kunt deze vinden via de hierboven aangegeven link.

Voordelen van tolk Carlijn Ubbens (tolk met een glimlach!)

124 / 7 bereikbaar (op +31623935943)
2Heeft een doorlopend multi-entry jaarvisum voor Rusland
3Beëdigd door de rechtbank als tolk en daarmee volledig neutraal. Ze tolkt alleen en volledig datgene wat er gezegd wordt
4Scherper geprijsd dan grote tolkbureaus
5Flexibel, maakt zich nieuwe vakgebieden binnen korte tijd eigen
6Heeft ervaring met opdrachten voor zakelijke, internationale, juridische, (non)gouvernementele en culturele organisaties
7Is zeer goed op de hoogte van culturele verschillen tussen Nederland, België en Rusland. Kan als extra service, indien nodig en gewenst, de cliënt hierover van advies voorzien. Betere communicatie is het gevolg
8Nederlands als moedertaal, heeft gestudeerd in Nederland, België en Rusland en is deels werkzaam in Rusland

About us

Carlijn Ubbens Slavische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens studeerde zij ook aan de universiteiten van Moskou en Sint-Petersburg. Tijdens haar studie deed ze haar eerste tolkervaring op in Sint-Petersburg en Moermansk voor een mede door haar georganiseerd uitwisselingsproject van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen met studenten uit Groningen en Moermansk. Ze kreeg de smaak te pakken en nog tijdens haar studie tolkte ze op een TACIS city twinning conferentie van de Europese Unie in Kiev, alsook voor een aantal delegaties uit Moermansk op bezoek in Groningen. Deze behelsden onderwijskunde, alcohol en drugs, gehandicaptenzorg en religie.
Ze is beëdigd tot vertaler en tolk Russisch door de Rechtbank in Groningen. Ze volgde een postdoctorale conferentietolken opleiding, de European Masters in Conference Interpreting (EMCI) aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) te Antwerpen (thans te volgen aan de Universiteit van Antwerpen). Hier maakte ze zich twee specifieke vormen van tolken eigen: consecutief en simultaan tolken met de talen Engels en Russisch. Sinds 2008 is ze examinator en neemt ze tolkexamens Russisch af.

Carlijn Ubbens is nieuwsgierig van aard en vind het leuk nieuwe vakgebieden te ontdekken, met specialisten van uiteenlopende aard samen te werken en zich te blijven ontwikkelen in haar reeds bekende vakgebieden.

Lees verder

RU / NL