Taaltrainingen (Russian Culture & Communication)

Taaltrainingen Russische taal

Voor bedrijven en particulieren verzorgt Russian Culture & Communication taalonderwijs Russisch in Noord-Nederland en Moskou. Carlijn Ubbens heeft een aantal jaren lessen Nederlands als tweede taal (NT2) gegeven voor o.a. het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen alsook voor Corus IJmuiden en is dus op de hoogte van effectieve leermethodes. Tijdens de Russische les wordt er uitsluitend in de doeltaal gesproken, omdat uit onderzoek is gebleken dat dit de beste methode is om in zo kort mogelijke tijd in een andere taal te leren communiceren.

Cursus Russisch voor beginners en gevorderden

Russian Culture & Communication geeft conversatieles Russisch voor gevorderden, waarbij de communicatie volledig in het Russisch plaatsvindt. De gespreksonderwerpen zijn hierbij oneindig. De lessen worden rondom een thema opgebouwd, bijvoorbeeld rondom reizen, kunst en muziek, aspecten uit het bedrijfsleven en zakelijke conversaties, eten, culturele verschillen, persoonlijke groei, ontwikkelingen in het nieuws, maar ook is spontane inbreng natuurlijk mogelijk.

Ontwikkeling nieuwe lesmethode: cursus mondeling Russisch voor beginners

Russian Culture & Communication is bezig een nieuwe cursus Russisch voor beginners te ontwikkelen. De Russische taal schijnt een van de moeilijkste talen te wereld te zijn. Veel Russische lesmethodes beginnen met het cyrillische schrift en behandelen vervolgens stapsgewijs de Russische grammatica. Het idee daarbij is dat als je eenmaal de grammatica hebt doorlopen, je de taal beheerst. Helaas is dit meestal niet het geval, vooral als de doelstelling is om de taal actief te leren beheersen. Een teveel aan kennis van de Russische grammatica kan juist blokkerend werken bij het spreken.
Daarom ontwikkelt Russian Culture & Communication een conversatiemethode Russische taal voor beginners, waarbij luisteren, spreken en interactie een belangrijke plaats innemen, maar waarbij ook lezen en schrijven aan bod komen. In eerste instantie wordt passief geluisterd naar (heel) eenvoudige Russische communicatie uit het dagelijks leven. Hierna worden deze eenvoudige Russische gesprekjes stapje voor stapje omgezet in actief gebruik, waarbij de studenten zelf de gesprekken gaan voeren. De conversaties uit deze Russische communicatie cursus kan de student meteen zelf in de praktijk gebruiken, het actieve gebruik van het Russisch staat centraal in deze methode.
Op een rustig tempo en met veel herhalingen wordt de woordenschat opgebouwd, de grammaticale verbuigingen, vervoegingen en het cyrillische alfabet worden aangeleerd gedurende de taallessen, zonder dat daar de nadruk op komt te liggen.
Deze taalcursus voor beginners wordt volledig in het Russisch gegeven, met als doel de cursisten zo snel mogelijk zelf te leren spreken.
De lesmethode van passieve naar actieve beheersing van een vreemde taal is gebaseerd op de filosofie van de docenten Nt2 van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen

Russische uitspraak

Carlijn Ubbens geeft fonetische les of uitspraakles aan Nederlandse zangers die Russische teksten op muziek zingen.

Kwaliteit en kosten

Carlijn Ubbens is deels werkzaam in Moskou, waar ze in het bedrijfsleven werkt en betrokken is bij een taleninstituut. Ze staat als vertaler en tolk Russisch ingeschreven in het Rbtv bureau van beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand in ’s Hertogenbosch, onder Wbtv-nummer 2689. Ze staat daarnaast ook ingeschreven als beëdigde vertaler en gerechtstolk Russisch Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en is lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN. Ze heeft veel ervaring als docent Nederlands als vreemde taal, maar ook als docent Russisch voor Nederlandstaligen.

Offerte

U kunt bij Russian Culture & Communication snel en eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen en al uw wensen bespreken.

De algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) zijn van toepassing. U kunt deze vinden via de hierboven aangegeven link.

RU / NL