Tolken (Russian Culture & Communication)


Conferentietolk: simultaan tolk Russisch – Nederlands

Voor lezingen, conferenties en congressen waar Russische sprekers en/of deelnemers aanwezig zijn, heeft u een ervaren congrestolk Russisch – Nederlands nodig die snel de boodschap in uw eigen taal kan weergeven, terwijl de spreker ononderbroken blijft spreken. Deze vorm van tolken heet simultaan tolken. Een simultaan tolk zorgt ervoor dat deelnemers aan een internationale conferentie de spreker in hun eigen taal kunnen verstaan, en zo actief deelnemen. Voor een simultane vertolking is een speciale geluidsdichte tolkencabine nodig. De tolkencabine wordt doorgaans bezet door twee tolken die elkaar afwisselen. Heeft u Russische sprekers op uw conferentie uitgenodigd? Dan kan Carlijn Ubbens (samen met een collega-tolk) voor u simultaan vanuit het Russisch naar het Nederlands tolken. Probeert u wel van te voren materiaal omtrent de sprekers en hun teksten aan te leveren, omdat een goede voorbereiding voor een simultane tolkopdracht van groot belang is.

Ga terug

RU / NL