Tolken (Russian Culture & Communication)

Congrestolk: Fluister tolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands

Voor vergaderingen, congressen en besprekingen met Russische deelnemers en gesprekspartners heeft u een ervaren tolk nodig die voor u en uw Russische relatie kan fluistertolken. Fluistertolken is een vorm van simultaan tolken, maar dan zonder gebruik te maken van een cabine. Het is alleen toepasbaar indien een of twee deelnemers aan de bijeenkomst de taal niet machtig zijn. Voor meerdere toehoorders is fluistertolken mogelijk met behulp van een zogenaamde fluisterset of rondleidingset. De fluister tolktechniek wordt ook toegepast door gerechtstolken Nederlands - Russisch.

Een fluistertolk is vooral aan te bevelen indien een vergadering of conference call in het Russisch wordt gehouden en slechts één of twee deelnemers Nederlands zijn; ook indien een of een aantal van de Russische deelnemers goed Engels spreekt en hier en daar wat voor u vertaalt. Een Russische gesprekspartner die geen professionele tolk is, zal nooit hetzelfde tempo bij kunnen houden met tolken als dat er gesproken wordt. Bovendien komt het met regelmaat voor dat deze gesprekspartner zich mengt in de discussie en dan helemaal niet meer voor u kan tolken. Zo kunt u niet goed volgen waar de meeting over gaat. Een professionele fluistertolk houdt het tempo van de bespreking wel bij en mengt zich niet inhoudelijk in het gesprek, zodat u maximaal meekrijgt, waar de conversatie over gaat. Een professionele fluistertolk streeft ernaar om 100% van het gesprek ook daadwerkelijk te vertalen.
Carlijn Ubbens kan voor u van en naar het Russisch fluistertolken.

Ga terug

RU / NL