Tolken (Russian Culture & Communication)

Congrestolk: Consecutieve tolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands

Organiseert u een workshop, cursus, etc. voor Russische klanten / partners of relaties? Bent u strafrecht- of vreemdelingenrecht advocaat en wilt u een aantal zaken uitleggen aan uw cliënt? Gaat u naar Rusland om een bijeenkomst bij te wonen? Bij al dit soort gebeurtenissen (evenementen, bijeenkomsten) heeft u een flexibele consecutieve tolk Russisch-Nederlands en v.v. nodig van tolkbureau Russian Culture & Communication. Onze tolk vertolkt nadat de spreker een aantal minuten heeft gesproken. Op deze manier heeft de spreker de tijd om zijn standpunt uit te werken. Carlijn Ubbens heeft de officiële conferentietolken opleiding van de EU gevolgd, en is getraind in het vertolken van relatief lange gesproken teksten. Deze consecutieve tolktechniek kan ook worden toegepast bij telefonisch tolken, taptolken en gerechtstolken Russisch – Nederlands.

Ga terug

RU / NL