Vertalen (Russian Culture & Communication)

Vertaalbureau Russisch voor al uw beëdigde vertalingen Russisch - Nederlands
Beëdigde vertaler Russisch - Nederlands,
beëdigde vertalingen Nederlands - Russisch
Lid van NGTV, ingeschreven in Rbtv register

Vertaling Russisch – Nederlands, Nederlands- Russisch

Moet u een vertaald document overleggen aan een officiële instantie? Heeft u een beëdigde vertaling Russisch-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Russisch nodig van een diploma, geboorteakte of uittreksel uit de Basisregistratie Personen? Hiervoor bent u bij tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication op het juiste adres! Carlijn Ubbens is beëdigd vertaler Russisch – Nederlands en v.v. Ze is door de rechtbank in Groningen beëdigd tot vertaler en tolk Russisch. Ze staat ingeschreven als tolk / vertaler Russisch in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) in Den Bosch onder Wbtv-nummer 2689 (het voormalig Kwaliteitsregister voor Tolken en Vertalers, KTV), alsook als beëdigd vertaler en gerechtstolk Russisch - Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en is lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN.

Vertaling van officiële documenten

Tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication verzorgt zeer geregeld beëdigde vertalingen van en naar het Russisch van officiële documenten en kan u daarom goed van dienst zijn. Ons vertaalbureau hanteert vanzelfsprekend de gedragscode van tolken en beëdigde vertalers m.b.t. professionaliteit, betrouwbaarheid en discretie. Voor zowel organisaties als particulieren vertaalt en beëdigt zij officiële documenten, zoals:
-paspoorten -rijbewijzen -geboorteaktes -huwelijksaktes -echtscheidingsaktes -uittreksels uit de Basisregistratie Personen. (Het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) is vervangen door de BRP). -verklaringen van huwelijksbevoegdheid (of verklaringen van ongehuwd zijn) voor een buitenlandse partner -diploma’s, cijferlijsten, certificaten -bewijzen van inschrijving aan een onderwijsinstelling of verklaringen van inschrijfperiode -nationaliteitsverklaringen van een ambassade of consulaat -doktersverklaringen -overige verklaringen

Voor vertalingen van of naar andere talen kan tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication een beëdigd vertaler voor u regelen vanuit ons netwerk.

Wat is een beëdigde vertaling Russisch?

Een beëdigde vertaling is, kort gezegd, een vertaling die voorzien is van een ondertekende verklaring van een beëdigd vertaler Russisch. Een beëdigde vertaling bestaat uit (een kopie van) het originele document, de vertaling en een verklaring. Hierin wordt verklaard dat de vertaler beëdigd is door de rechtbank, dat de vertaling een getrouwe weergave van het origineel is en dat deze naar eer en geweten is gemaakt. De verklaring en de vertaling worden ondertekend en van de ambtsstempel van de beëdigd vertaler voorzien. De drie teksten worden aan elkaar gehecht en vormen een geheel. Een beëdigde vertaling ontvangt u altijd op papier.

Waarom een beëdigde vertaling Russisch?

Een beëdigde vertaling is een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Beëdigde documenten worden met name door instanties en overheden gevraagd. Als u bijvoorbeeld uw buitenlandse partner naar Nederland wilt halen vraagt de IND om verschillende documenten (zoals een geboorteakte, een verklaring van ongehuwd zijn of een verklaring van huwelijksbevoegdheid, een echtscheidingakte, etc.). Deze moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler, die ingeschreven is in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) in Den Bosch.

Waarom buitenlandse documenten laten legaliseren?

Buitenlandse documenten zijn in Nederland niet automatisch rechtsgeldig. Daarvoor moeten ze eerst gelegaliseerd worden. Het is verstandig deze legalisatie te (laten) regelen voordat u een dergelijk document laat vertalen: meestal moet de tekst van de legalisatie / apostille zelf meevertaald worden vanuit het Russisch. Het legaliseren van een document kan alleen gebeuren in het land waar het document is afgegeven.

Wat is een apostille?

Een apostille is een vereenvoudigde legalisatie in de vorm van een verklaring waarin wordt bevestigd dat een bepaalde persoon het betreffende document in een bepaalde hoedanigheid (bijvoorbeeld als amtenaar van de burgerlijke stand of als notaris) heeft ondertekend. Een apostille is dus een waarmerking of legalisering van de handtekening op het document en wordt in de meeste gevallen geplaatst in de vorm van een stempel op de achterzijde van het originele document.
Legalisatie door middel van een apostille wordt erkend door de landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). De Russische Federatie heeft in 1992 het Apostilleverdrag ondertekend. Ook zijn Kazachstan, Kirgizië, Wit-Rusland (Belarus), Oekraïne, Azerbeidzjan, Armenië, Georgië en de Baltische Staten aangesloten. Deze landen stellen, afgezien van een apostille, geen verdere eisen aan de legalisatie van een akte of vertaling. Apostilles kunnen o.a. in het Nederlands, Engels en Russisch worden afgegeven.

Op welke documenten kan een apostille geplaatst worden?

U kunt een apostille verkrijgen op Nederlandse documenten die zijn afgegeven door (kandidaat)notarissen, medewerkers van de Kamer van Koophandel, (beëdigd) ambtenaren van de burgerlijke stand, beëdigd vertalers die ingeschreven staan in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers, makelaars en door beëdigde ambtenaren van de rechtbank. Het gaat dus om documenten zoals:
-geboorteaktes -huwelijksaktes -echtscheidingsaktes -uittreksels uit de Basisregistratie Personen -overige documenten afgegeven door de burgerlijke stand -beëdigde vertalingen

Russische documenten die afgegeven zijn door de burgerlijke stand of de notaris kunnen een apostille krijgen, evenals diploma’s.

Waarom een apostille plaatsen op een document?

De legalisatie of apostille vormt een extra zekerheid dat het document met de beëdigde vertaling Nederlands - Russisch door de autoriteiten in het buitenland zal worden geaccepteerd.

Waar moet de apostille geplaatst worden?

Over het algemeen geldt: Een apostille moet geplaatst worden in hetzelfde land, als het land waarin het document is afgegeven. Is het document afgegeven door de Nederlandse autoriteiten, dan dient er in Nederland een apostille op te worden gezet. Vervolgens kan er een beëdigde vertaling van het document gemaakt worden.
Indien het gaat om een Nederlands document waarvoor een beëdigde vertaling Nederlands-Russisch vereist is, kan er bij een Nederlandse rechtbank een apostille worden geplaatst. De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle. (Rechtbank Noord-Nederland, Overijssel,Gelderland, Noord-Holland, Midden-Nederland, Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant, Limburg).
U kunt tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication vragen de apostille voor u te regelen bij een Nederlandse rechtbank. Een beëdigde vertaling Nederlands - Russisch met apostille (incl. vertaling van de apostille) kan zodoende all-in voor u worden geregeld.
Een apostille wordt alleen geplaatst op het originele document.
Indien het document is afgegeven door de Russische autoriteiten, dan kan een apostille aangevraagd worden via het Russische ministerie van justitie, of in het geval van een diploma, door het Russische ministerie van Onderwijs. Ook kunnen bepaalde afdelingen van de burgerlijke stand, het Openbaar Ministerie en bepaalde staatsarchieven een apostille plaatsen. 

Legalisering van de handtekening van de Nederlandse vertaler

Indien het document in Rusland, Kazachstan, Belarus, Oekraïne, Azerbeidzjan of Armenië is afgegeven, en het niet mogelijk is een apostille aldaar te regelen, is het eventueel ook mogelijk het document naar het Nederlands te laten vertalen en een apostille te laten zetten op de handtekening van de vertaler. De handtekening van Carlijn Ubbens is gedeponeerd bij alle bovenvermelde Nederlandse rechtbanken, zodat u in heel Nederland een apostille op de door haar beëdigde vertaling Russisch- Nederlands kunt verkrijgen. U kunt ook tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication vragen om een apostille op de handtekening van de vertaler voor u te regelen bij een Nederlandse rechtbank.

Een heel enkele keer biedt een beëdigde vertaling Nederlands - Russisch niet genoeg zekerheid en verlangt de instantie dat de handtekening van de vertaler ook nog gelegaliseerd wordt door middel van een apostille of een 'gewone legalisatie'. Er is dan zogezegd een extra accreditatie nodig. De handtekening van een in Nederland gevestigde vertaler kan worden gelegaliseerd door de rechtbank. Door legalisatie van de handtekening van de vertaler bevestigt de rechtbank niet alleen de identiteit van de vertaler, maar ook dat hij of zij bevoegd is beëdigde vertalingen af te geven.

Legalisatie van diploma’s

De Nederlandse rechtbank kan alleen een apostille plaatsen op documenten afgegeven door een beëdigde amtenaar van de burgerlijke stand, een notaris, een beëdigd vertaler of door een medewerker van de Kamer van Koophandel. Door andere instanties afgegeven documenten moeten (eerst) gelegaliseerd worden. Voor het verzenden van een Nederlands diploma naar het buitenland moet dit document eerst gelegaliseerd worden, vervolgens kan er een apostille op geplaatst worden en pas daarna kan er een beëdigde vertaling naar het Russisch gemaakt worden. Voor deze legalisatie procedure van een Nederlandse diploma kunt u bij tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication terecht. 

Wat is een gewaarmerkte kopie?

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een origineel document met een waarmerking van echtheid door de notaris of gemeente. De instantie geeft aan het document gezien te hebben en dat dit een echte kopie is van het origineel. Gewaarmerkte kopieën worden vaak gebruikt bij beëdigde vertalingen Nederlands- Russisch en v.v., aangezien de vertaling dan niet wordt vastgehecht aan het originele document maar aan de gewaarmerkte kopie. Gewaarmerkte kopieën worden net als originele documenten geaccepteerd door de instanties. Soms is het beter om een gewaarmerkte kopie aan de vertaler te overleggen, indien het gaat om een paspoort, of wanneer het origineel een harde kaft heeft waaraan de vertaling niet kan worden gehecht.

Vertalen van overige documenten en teksten Russisch – Nederlands

Ook voor andere juridische vertalingen, niet beëdigde vertalingen, vertaalservices en vertaalwerk Russisch-Nederlands, kunt u bij Russian Culture & Communication terecht.
Russian Culture & Communication is een vertaalbureau gespecialiseerd in vertalingen vanuit het Russisch naar het Nederlands en vertaalt alle soorten teksten snel en vakkundig naar het Nederlands. Voor o.a. bedrijven en musea vertaalt tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication catalogus teksten, webteksten, reclameteksten, teksten met productinformatie, brochures, presentaties en zakelijke correspondentie vanuit het Russisch naar het Nederlands en v.v. Ook kunnen wij medische verklaringen voor u vanuit het Russisch naar het Nederlands vertalen.

Kwaliteit en kosten

Carlijn Ubbens werkt zowel in Rusland als in Nederland. Ze staat als tolk / vertaler Russisch ingeschreven in het Rbtv bureau van beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand in ’s Hertogenbosch, onder Wbtv-nummer 2689. Ze staat daarnaast ook ingeschreven als beëdigde vertaler en gerechtstolk Russisch - Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en is lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN.

Gedragscode

Carlijn Ubbens is beëdigd tot vertaler / tolk Russisch door de Rechtbank in Groningen en werkt volgens de gedragscode voor beëdigde tolken en vertalers van het Bureau btv (rbtv) inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Offerte

U kunt bij tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication snel en eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen met daarin de prijs en de levertijd van de gevraagde beëdigde vertaling Russisch - Nederlands. Indien u het document in Word format of in gescande vorm toestuurt, ontvangt u binnen 24 uur een offerte.

De algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) zijn van toepassing. U kunt deze vinden via de hierboven aangegeven link.

Voordelen van tolk Carlijn Ubbens (tolk met een glimlach!)

124 / 7 bereikbaar op nummer +31623935943
2Beëdigd door rechtbank tot vertaler Russisch. Beëdigde vertalingen van officiële documenten
3Scherper geprijsd dan grote vertaalbureaus
4Flexibel, maakt nieuwe vakgebieden binnen korte tijd eigen
5Heeft veel ervaring met vertalen Russisch - Nederlands voor particulieren, alsook voor zakelijke, internationale, juridische, (non)gouvernementele en culturele organisaties
6Nederlands als moedertaal, deels werkzaam en woonachtig in Rusland. Verzorgt snel en vakkundig al uw beëdigde vertalingen Russisch - Nederlands

RU / NL