mediation: rol van de mediator

Mediation: Rol van de mediator

Mediation: Rol van de mediator

Gaat het om je gelijk krijgen of om er samen uit komen?

Bij mediation willen partijen weer in gesprek komen en proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Naar de rechtbank stappen kan altijd nog. Mediation is sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure en loont de moeite: Het is altijd mooi als er weer wederzijds begrip ontstaat. Als de communicatie weer op gang komt en jullie zelf de oplossing van het conflict bedenken. Wat is de rol van de mediator bij mediation?

Wat onderscheidt een mediator van een advocaat, een rechter, een relatietherapeut, een psycholoog?

Er is een aantal aspecten waarop de mediator zich onderscheidt:

Mediation. Rol van de mediator: tussenpartijdige mediator

Een mediator staat tussen de partijen in. Een rechter staat boven de partijen en neemt een beslissing voor de partijen. Het is vaak veel bevredigender om zelf een oplossing te kunnen bedenken, dan dat een ander dat voor je doet.

Mediation. Rol van de mediator: neutrale mediator

Een mediator is neutraal en heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst. Hij oefent geen invloed uit op de uitkomst van de mediation. De mediator maakt het mogelijk dat de partijen met elkaar in gesprek gaan. Hij probeert wederzijds begrip tot stand te brengen, zodat de partijen zelf met een oplossing kunnen komen. Een advocaat wil graag dat zijn client wint. De advocaat oefent juist wel invloed uit op de uitkomst van het conflict. Hier gaat het om gelijk hebben of gelijk krijgen.

Mediation. Rol van de mediator: onpartijdige mediator

Een mediator is onpartijdig: Hij heeft geen voorkeur voor één van beide partijen. De onpartijdigheid wordt het best gewaarborgd indien de mediator een externe partij is. Een advocaat behartigt de belangen van één van beide partijen, en is juist wel partijdig.

Mediation: De mediator respecteert de autonomie

Een mediator respecteert de autonomie van beide partijen. Een mediator zal niet vertellen wat de partijen moeten doen. Op die manier is het mogelijk om je eigen kracht (empowerment) weer te ontdekken. Een relatie therapeut of psycholoog kan je wel vertellen wat je zou moeten doen, waardoor je mogelijk in een afhankelijke positie terecht komt of blijft.

Vertrouwelijke gesprekken en vrijwillige deelname aan de mediation

De informatie die de partijen tijdens de mediation elkaar vertellen wordt vertrouwelijk behandeld. De meeste mediators maken geen verslag van wat er besproken is tijdens de mediation. Dat is belangrijk, want mediation is een proces waarbij meningen, onderlinge beeldvorming, communicatie en standpunten gedurende het proces kunnen wijzigen. De partijen nemen vrijwillig deel aan het mediation proces.

Welke soort mediation kiezen?

Kies altijd een registermediator. Carlijn Ubbens is de oprichter van Russian Culture, Communication & Mediation. Zij is gecertificeerd mediator. Carlijn Ubbens heeft de opleiding tot narratief mediator gevolgd.