Russische tolk

Russisch tolken

Russisch tolken

Russian Culture, Communication & Mediation is hét bureau dat bedrijven, overheden en particulieren in Rusland en Nederland helpt beter met elkaar te communiceren. Russian Culture, Communication & Mediation beheerst meerdere tolktechnieken, om in elke situatie het optimale resultaat te kunnen bereiken. Bovendien beheersten wij over een uitstekende kennis van de Russische taal en hebben wij veel ervaring in interculturele communicatie.

Russisch tolken en effectieve interculturele communicatie

De basis van effectieve interculturele communicatie is:
-elkaar willen begrijpen
-elkaars taal spreken
-elkaars culturen kennen

Vaak wil je elkaar wel begrijpen, maar is er onvoldoende kennis van de taal of cultuur van je gesprekspartner. Soms ontbreken zelfs alle drie de factoren bij een van de gesprekspartners! Wij beschikken over een uitstekende talenkennis, een goede algemene ontwikkeling en hebben veel verstand van culturele verschillen. Hierdoor kunnen wij u helpen een aantal communicatieve obstakels te overwinnen.

Als er schriftelijk iets wordt vertaald, dan spreken we over een vertaling. Hiervoor is een tekst en een computer voldoende. Gebeurt het vertalen mondeling, dan spreken we over tolken, en dan zijn er minimaal twee gesprekspartners met behulp van een tolk met elkaar in gesprek.

Russisch tolken in verschillende situaties

Al naar gelang de situatie is het handig om een verschillende tolktechnieken te gebruiken. Niet in alle gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om te wachten tot de tolk klaar is met de vertolking. U kunt daarom de volgende tolkdiensten afnemen:

  • Zakelijk tolk en gesprekstolk: Verbindingstolk Russisch – Nederlands, Nederlands – Russisch. Dit houdt in het tolken van korte fragmenten, de spreker stopt na een zin, zodat de tolk kan vertalen.
  • Beëdigd tolk: officieel gerechtstolk Nederlands-Russisch en v.v. bij de rechtbank, notaris en overheidsinstanties
  • Consecutieve tolk: tolk Russisch – Nederlands, Nederlands-Russisch bij conferenties, rechtszittingen en zakelijke besprekingen. Consecutief betekent opvolgend: de tolk wacht tot de spreker is uitgesproken. Het gaat meestal om het tolken van grotere fragmenten gesproken tekst. In officiële situaties is deze vorm wenselijk.
  • Fluister tolk Russisch – Nederlands, Nederlands-Russisch (conferenties, rechtszittingen en zakelijke besprekingen). Hierbij zit de tolk dichtbij de luisteraar en fluistert hem de vertolking in.
  • Conferentietolk: Simultaan tolk Russisch – Nederlands, Nederlands – Russisch. Simultaan tolken betekent gelijktijdig tolken: de tolk tolkt terwijl de spreker spreekt. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een cabine, een microfoon en headset. Meestal voor grotere groepen luisteraars. Simultaan tolken met een fluisterset is ook een optie. Dan kunnen er grotere groepen meeluisteren met de vertaling, maar is er geen tolkencabine.

-Russisch tolken, Tolk Russisch, Russische tolk
-Congrestolk Russisch, beëdigd gerechtstolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands
-Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
-Ingeschreven in het Wbtv register (Wet Beëdigde Tolken en Vertalers) van de Raad voor Rechtsbijstand.