Russische tolk

Russische tolk kwaliteit en kosten

Russische tolk, kwaliteit en kosten

Carlijn Ubbens werkt als Russische tolk zowel in Rusland als in Nederland. Ruim tachtig keer is zij in Rusland geweest. Ze staat als tolk Russisch ingeschreven in het Rbtv bureau van beëdigde tolken van de Raad voor Rechtsbijstand in ’s Hertogenbosch, onder Wbtv-nummer 2689. Daarnaast staat ze ingeschreven als gerechtstolk Russisch Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV). Ook is ze lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN. In Antwerpen heeft ze de European Masters in Conference Interpreting (EMCI) gevolgd aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Ze neemt als examinator tolkexamens Russisch af.

Russische tolk, kwaliteit en kosten: Gedragscode

Carlijn Ubbens werkt volgens de gedragscode voor beëdigde tolken en vertalers van het Rbtv inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Russische tolk, kwaliteit en kosten: Offerte

U kunt bij Russian Culture, Communication & Mediation snel en eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen. De algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) zijn van toepassing.

Voordelen van Russische tolk Carlijn Ubbens

  • 24 / 7 bereikbaar (op +31623935943)
  • Heeft een doorlopend multi-entry jaarvisum voor Rusland
  • Beëdigd door de rechtbank als Russische tolk en daarmee volledig neutraal. Ze tolkt alleen en volledig datgene wat er gezegd wordt
  • Scherper geprijsd dan grote tolkbureaus
  • Flexibel, maakt zich nieuwe vakgebieden binnen korte tijd eigen
  • Heeft ervaring met opdrachten voor zakelijke, internationale, juridische, (non)gouvernementele en culturele organisaties
  • Is zeer goed op de hoogte van culturele verschillen tussen Nederland, België en Rusland. Kan als extra service, indien nodig en gewenst, de cliënt hierover van advies voorzien. Betere communicatie is het gevolg
  • Nederlands als moedertaal, heeft gestudeerd in Nederland, België en Rusland en is deels werkzaam in Rusland