tolk Russisch-Nederlands

Tolk Russisch-Nederlands voor welke zaken

Tolken voor presidentskandidaat Gennady Zhuganov in de Federale Doema te Moskou in 2002

Tolk Russisch-Nederlands: voor welke zaken

In principe kunt u voor alle zaken waarin van het Nederlands naar het Russisch en van het Russisch naar het Nederlands wordt getolkt bij mij terecht. Ook tolk ik van het Engels naar het Russisch, en afhankelijk van het vakgebied en de tijd om voor te bereiden ook vanuit het Russisch naar het Engels. Ik tolk voor overheden, dat is meestal strafrecht en vreemdelingenrecht, maar ook voor het bedrijfsleven en de kunstsector. Zowel technische zaken, juridische, financiële, commerciële zaken etc. In de kunst kan er bijvoorbeeld veel chemie bij komen kijken (de samenstelling van de verf), dus enige kruisbestuiving en een grote algemene ontwikkeling is vaak heel handig: Een ongebruikelijk woord dat bij de aardappelteelt voorkomt, kan weer terugkomen in het craquelé van een schilderij. Een woord nodig bij de koppeling van een Soyuz aan het International Space Station blijkt vervolgens in vele andere vakgebieden prachtig te gebruiken.

Tolk Russisch- Nederlands: voor welke zaken kan ik voor u tolken?

Een greep uit mijn expertise en werkervaring,

Na haar afstuderen tolkte Carlijn Ubbens voor medici, astronauten, vertegenwoordigers van inheemse volken, leden van het Russische parlement, conferentiegangers, financiers en bankiers. Ze tolkt Russisch in de olie- en gasindustrie, in de landbouw en veeteelt (aardappelteelt, veelteelt, IT-oplossingen en veevoeder), tijdens besprekingen voor het bouwproces van plezierjachten, maar ook bij het passeren van notariële akten (i.v.m. koopovereenkomsten, samenwoningscontracten, huwelijkse voorwaarden, oprichtingen van B.V. ‘s en werkmaatschappijen), voor touringcar ondernemingen, voor politie en rechters, officieren van justitie, advocaten, medici, psychologen en asielzoekers. Voor museumdirecteuren en conservatoren, musici tijdens masterclasses, theatertechnici, regisseurs en acteurs, geluids- en cameramannen. Voor burgemeesters en gemeenteraadsleden, Tweede Kamer leden, ambtenaren van ministeries, zakenlieden, experts van de Kamer van Koophandel en presidentskandidaten.

Zo tolkte ze in de Federale Doema in Moskou (zie foto), bij de Amerikaanse ambassade, voor een Nederlandse prins op bezoek in Moskou, in het Tretyakov museum en het Russisch Staatsmuseum (o.a. voor tv opnames) in Moskou en Sint-Petersburg, voor ziekenhuizen en laboratoria in Moskou op het gebied van door een Zwitsers bedrijf bedachte IT oplossingen, voor olie- en gasbedrijven in zowel Amsterdam, Moskou, Boekarest als Kiev, voor het Mariinsky Theater en het Nederlands Dans Theater. Verder doopte ze een plezierjacht op een scheepswerf en tolkte ze op een botenbeurs in Moskou, tolkte ze bij theaterfestivals in Antwerpen, op een conferentie van communisten in Brussel, voor Belgische en Russische astronauten in dezelfde stad, tijdens terechtzittingen zowel in Nederland als in Rusland en op een conferentie van de Verenigde Naties in Den Haag.

Tolken in de Russische zakenwereld: de olie- en gasindustrie

Carlijn Ubbens is sinds het voorjaar van 2013 veelvuldig in Moskou werkzaam als tolk Russisch in de olie- en gas industrie. Met name in de service sector. De service wordt verleend aan grote olie en gas winnende bedrijven die actief zijn in de upstream sector. Carlijn Ubbens tolkt tijdens vergaderingen van directie, management en aandeelhouders waarbij o.a. de volgende aspecten aan de orde komen:

Werkervaring als tolk in de olie-industrie en gaswinning

Carlijn Ubbens tolkt tijdens vergaderingen van directie, management en aandeelhouders waarbij o.a. de volgende aspecten aan de orde komen:

-structuren en oprichting van de holding en B.V.’s, werkmaatschappijen, bespreking van de statuten;
-boekhouding (met het Russische boekhoudsysteem 1S dat met name gericht is op de belastingdienst) en finance (balans, jaarrekening, cash flow, verlies en winst rekeningen (P&L), managementrapportages);
-engineering, technisch materieel en zware machines;
-well services, coiled tubing (CT), coiled tubing drilling, schaliegas en fracking;
-douane, (tijdelijke) import;
-transport;
-Russisch recht en contractbesprekingen;
-personeelbeleid;
-veiligheid, gezondheid en milieu (HSE).
-Ze tolkt eveneens bij besprekingen met externe partijen zoals investeringsfondsen en andere servicebedrijven.
Het service bedrijf opereert zowel offshore als onshore.

About us

Carlijn Ubbens studeerde Slavische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens studeerde zij ook aan de universiteiten van Moskou en Sint-Petersburg. Tijdens haar studie deed ze haar eerste tolkervaring op in Sint-Petersburg en Moermansk voor een mede door haar georganiseerd uitwisselingsproject van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen met studenten uit Groningen en Moermansk. Ze kreeg de smaak te pakken en nog tijdens haar studie tolkte ze op een TACIS city twinning conferentie van de Europese Unie in Kiev, alsook voor een aantal delegaties uit Moermansk op bezoek in Groningen. Deze behelsden onderwijskunde, alcohol en drugs, gehandicaptenzorg en religie.

Ze is beëdigd tot vertaler en tolk Russisch door de Rechtbank in Groningen. Ze volgde een postdoctorale conferentietolken opleiding, de European Masters in Conference Interpreting (EMCI) aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) te Antwerpen (thans te volgen aan de Universiteit van Antwerpen). Hier maakte ze zich twee specifieke vormen van tolken eigen: consecutief en simultaan tolken met de talen Engels en Russisch. Sinds 2008 is ze examinator en neemt ze tolkexamens Russisch af.

Carlijn Ubbens is nieuwsgierig van aard en vind het leuk nieuwe vakgebieden te ontdekken, met specialisten van uiteenlopende aard samen te werken en zich te blijven ontwikkelen in haar reeds bekende vakgebieden.