beëdigd tolken Russisch

Beëdigd tolken Russisch

Beëdigd tolken Russisch – Nederlands

Beëdigd tolken Russisch kan alleen worden gedaan door een beëdigd tolk. Dit is een tolk die bij de rechtbank de eed of de belofte heeft afgelegd. Deze tolk levert een zo hoog mogelijke kwaliteit en voert de tolkwerkzaamheden eerlijk, nauwgezet en onpartijdig uit en heeft een geheimhoudingsplicht

Voor overheidsinstanties zoals rechtbank, immigratie en naturalisatie dienst, politie en de advocatuur mogen alleen beëdigde tolken Russisch-Nederlands ingezet worden.

Gerechtstolk – Russisch – Nederlands

Een gerechtstolk Russisch is dus een beëdigde tolk. Een juridisch tolk kan ingezet worden als gerechtstolk. Een juridisch tolk Russisch werkt ook in de advocatuur en voor het notariaat. Maar ook als medisch tolk Russisch moet je beëdigd zijn. Voor de rechtbank werkt Carlijn Ubbens voornamelijk op het gebied van strafrecht, bestuursrecht en vreemdelingenrecht.

Beëdigd tolken Russisch – Nederlands of gewoon tolken

Voor de tolk van Russian Culture, Communication & Mediation maakt het niet uit of zij als beëdigd tolk optreedt of gewoon als tolk Russisch te werk gaat. In alle gevallen en bij alle tolkopdrachten stelt zij zich neutraal en onpartijdig op. Zij werkt nauwgezet en vult geen zaken in voor de gesprekspartners. Als haar iets onduidelijk is, dan vraagt zij liever nog een keer, dan dat ze haar eigen conclusies trekt. Ook geheimhouding omtrent de gegevens van haar opdrachtgevers houdt zij hoog in het vaandel.