Russische tolk

Carlijn Ubbens – beëdigd en ervaren Russische tolk

Over Carlijn Ubbens

Carlijn Ubbens werkt als ervaren Russische tolk zowel in Rusland als in Nederland. Ruim tachtig keer is zij in Rusland geweest.

Ze staat als tolk Russisch ingeschreven in het Rbtv bureau van beëdigde tolken van de Raad voor Rechtsbijstand in ’s Hertogenbosch, onder Wbtv-nummer 2689. Daarnaast staat ze ingeschreven als gerechtstolk Russisch Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV). Ook is ze lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN.

In Antwerpen heeft ze de European Masters in Conference Interpreting (EMCI) gevolgd aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Ze neemt als examinator tolkexamens Russisch af.

Opleiding en achtergrond

Carlijn Ubbens studeerde Slavische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens studeerde zij ook aan de universiteiten van Moskou en Sint-Petersburg. Tijdens haar studie deed ze haar eerste tolkervaring op in Sint-Petersburg en Moermansk voor een mede door haar georganiseerd uitwisselingsproject van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen met studenten uit Groningen en Moermansk. Ze kreeg de smaak te pakken en nog tijdens haar studie tolkte ze op een TACIS city twinning conferentie van de Europese Unie in Kiev, alsook voor een aantal delegaties uit Moermansk op bezoek in Groningen. Deze behelsden onderwijskunde, alcohol en drugs, gehandicaptenzorg en religie.

Ze is beëdigd tot vertaler en Russische tolk door de Rechtbank in Groningen. Ze volgde een postdoctorale conferentietolken opleiding, de European Masters in Conference Interpreting (EMCI) aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) te Antwerpen (thans te volgen aan de Universiteit van Antwerpen). Hier maakte ze zich twee specifieke vormen van tolken eigen: consecutief en simultaan tolken met de talen Engels en Russisch. Sinds 2008 is ze examinator en neemt ze tolkexamens Russisch af.

Carlijn Ubbens is nieuwsgierig van aard en vind het leuk nieuwe vakgebieden te ontdekken, met specialisten van uiteenlopende aard samen te werken en zich te blijven ontwikkelen in haar reeds bekende vakgebieden.

Gedragscode Russische tolk

Carlijn Ubbens werkt volgens de gedragscode voor beëdigde tolken en vertalers van het Rbtv inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Offerte aanvragen Russische tolk

Vraag snel en eenvoudig een vrijblijvende offerte aan. Dit kan per telefoon +31623935943 of per e-mail op info@carlijnubbens.nl.

De algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) zijn van toepassing.