Contact

Heeft u vragen, wilt u een afspraak maken of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op per e-mail of telefoon!

Russian Culture, Communciation & Mediation

Groningen

T: +31 (0)50 4062554
M: +31 (0)6 23935943
F: +31 (0)84 7337232

info@carlijnubbens.nl

Verklaring t.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne

Russian Culture, Communication & Mediation veroordeelt iedere agressieve handeling van de Russische regering ten opzichte van Oekraïne. Het binnenvallen van een ander land is volstrekt onacceptabel. Wij leven mee met Oekraïense bevolking. Wij zijn, zoals velen verontrust over de nieuwe ontwikkelingen en volgen de situatie op de voet.

De toestand van de gebeurtenissen is complex, onoverzichtelijk en zeer veranderlijk. Als dienstverlener naar Nederlandse instellingen, bedrijven en particulieren is het nu onze taak de Nederlandse samenleving te helpen de achtergronden en ontwikkelingen te begrijpen en onze klanten te ondersteunen in te spelen op de huidige situatie. Onze medewerkers staan klaar om daar waar nodig onze expertise, inzichten en kennis te delen met eenieder die daar behoefte aan heeft.

Benadrukt moet worden dat wij een onafhankelijke partij zijn, als tolk en mediator staan wij van nature altijd tússen partijen in en dienen een onpartijdige en neutrale positie in te nemen. Onze missie is om de communicatie te bewerkstellingen, kennis over de cultuur van Rusland, Oekraïne en omringende landen ten dienste te maken aan de Nederlandse samenleving en te werken aan betere banden tussen deze landen. Helaas is dit door de recente gebeurtenissen vrijwel onmogelijk geworden. Onze contacten met Russische partners hebben we moeten bevriezen.

Drs. Carlijn Ubbens

Russian Culture, Communication & Mediation

 

Russian Culture, Communication & Mediation:

  • Is Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
  • Staat ingeschreven in het Wbtv register (Wet Beëdigde Tolken en Vertalers) van de Raad voor Rechtsbijstand onder nummer 2689.
  • Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01159654.
  • Is tegen de zogenaamde militaire operatie in Oekraïne.