Cursus Russische taal

Cursus Russische taal

Cursus Russische taal

Voor bedrijven en particulieren verzorgt Russian Culture, Communication & Mediation een Cursus Russisch in Noord-Nederland. Tijdens de cursus Russische taal spreken we vanaf het allereerste begin uitsluitend Russisch! Dit is de beste methode om in zo kort mogelijke tijd een andere taal te leren spreken. Zodra je in een andere taal kunt spreken met anderen, leg je een basis om weer nieuwe dingen te leren!

Cursus Russische taal voor beginners en gevorderden

Russian Culture, Communication & Mediation geeft conversatieles Russisch voor gevorderden, waarbij we tijdens de gehele les Russisch spreken. De gespreksonderwerpen zijn hierbij oneindig. De lessen worden rondom een thema opgebouwd. Bijvoorbeeld rondom reizen, hobby’s, aspecten uit het bedrijfsleven en zakelijke conversaties. Rondom eten, culturele verschillen, persoonlijke groei, kunst en muziek, ontwikkelingen in het nieuws of spontane inbreng.

Ontwikkeling nieuwe lesmethode: cursus mondeling Russisch voor beginners

Russian Culture, Communication & Mediation ontwikkelt een nieuwe cursus Russisch voor beginners. De Russische taal schijnt een van de moeilijkste talen ter wereld te zijn. Veel Russische lesmethodes beginnen met het cyrillische schrift en behandelen vervolgens stapsgewijs de Russische grammatica. Het idee daarbij is dat als je eenmaal de grammatica hebt doorlopen, je de taal beheerst. Helaas is dit meestal niet het geval, vooral als de doelstelling is om de taal actief te leren beheersen. Een teveel aan kennis van de Russische grammatica kan juist blokkerend werken bij het spreken.
Daarom ontwikkelt Russian Culture, Communication & Mediation een conversatiemethode Russische taal voor beginners. Hierbij nemen luisteren, spreken en interactie een belangrijke plaats in, maar ook lezen en schrijven komen aan bod.

Cursus Russische taal voor beginners: de methode.

Hoe kun je nou vanaf les één beginnen te praten in het Russisch? Daar is een methode voor! Ik heb deze geleerd van de docenten NT2 van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en dit systeem omgezet naar het Russisch.
In eerste instantie luisteren we naar heel eenvoudige Russische gesprekjes uit het dagelijks leven. Het zijn een soort Jip en Janneke gesprekjes, die ook in het echt plaatsvinden! Hierna gaan we deze eenvoudige Russische gesprekjes stapje voor stapje actief gebruiken, waarbij jij zelf de gesprekken gaat voeren. De conversaties uit deze Russische communicatie cursus kan je meteen zelf in de praktijk gebruiken. Het actieve gebruik van het Russisch in concrete situaties staat centraal in deze methode.

Op een rustig tempo en met veel herhalingen bouwen we de woordenschat op. De grammaticale verbuigingen, vervoegingen en het cyrillische alfabet leren we terloops gedurende de taallessen. Het leren van de Russische grammatica is niet het doel van deze cursus.
In deze taalcursus Russisch voor beginners spreek je vanaf dag één eenvoudig Russisch, met als doel jou zou snel mogelijk je te leren redden in Rusland.

Russische uitspraak

Carlijn Ubbens geeft fonetische les of uitspraakles aan Nederlandse zangers die Russische teksten op muziek zingen.

Kwaliteit en kosten

Carlijn Ubbens is lange tijd werkzaam geweest in Moskou, waar ze in het bedrijfsleven werkte en betrokken was bij een taleninstituut. Als tolk Russisch staat ze ingeschreven in het Rbtv bureau van beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand in ’s Hertogenbosch, onder Wbtv-nummer 2689. Ze staat daarnaast ook ingeschreven als beëdigde vertaler en gerechtstolk Russisch Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en is lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN. Ze heeft veel ervaring als docent Nederlands als vreemde taal, maar ook als docent Russisch voor Nederlandstaligen.

Offerte

U kunt bij Russian Culture, Communication & Mediation snel en eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen en al uw wensen bespreken.

De algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) zijn van toepassing.