Tolk Russisch en intercultureel mediator

Russian Culture, Communication & Mediation

Interculturele communicatie

Russian Culture, Communication & Mediation zet zich op meerdere manieren in om de communicatie tussen Nederlanders en Russischtaligen te optimaliseren. Wij hebben een uitstekende kennis van het Nederlands, Russisch en Engels en een diepgaande kennis van de interculturele verschillen en overeenkomsten tussen Nederlanders en Russen. Daarmee zetten wij ons in als tolk, maar ook als mediator en intercultureel mediator om de communicatie alsook het wederzijds begrip te verbeteren.

Beter wederzijds begrip tussen Nederlanders en Russen

Russian Culture, Communciation & Mediation biedt veel verschillende diensten aan. De rode draad in deze dienstverlening is interculturele communicatie, en dan met name tussen Nederlanders en Russischtaligen. Zodat u en uw partners elkaars woorden goed begrijpen (dat is sec tolken en vertalen). Maar ook datgene wat er meer nodig is, om elkaar echt te kunnen begrijpen en doorgronden. En soms tussen de regels door te kunnen lezen. Of om gestrande communicatie weer vlot te trekken. Dan komen interculturele communicatie, inzicht in cultuurverschillen en / of mediation om de hoek kijken.

Russisch tolken en interculturele mediation

Russian Culture, Communciation & Mediation biedt tolkdiensten en mediation aan, waarbij de interculturele communicatie een grote rol speelt in de dienstverlening. Immers, door enkel elkaars woorden te horen, betekent dat nog niet dat je elkaar ook goed begrijpt. Vandaar de naam Russian Culture, Communication & Mediation. Over tolken en mediation kunt u meer lezen op deze site.

Internationale dienstverlening

Russian Culture, Communciation & Mediation wordt regelmatig benaderd door bedrijven, organisaties en particulieren voor zaken die niet onder tolken of interculturele mediation vallen, maar waarbij wel kennis van de Russische taal, de Russische cultuur en interculturele communicatie in brede zin vereist is. Dan gaat het om de volgende internationale dienstverlening:

Internationale consultancy

U kunt bij Russian Culture, Communciation & Mediation terecht voor consultancy tussen Nederlandse en Russische bedrijven of organisaties. Dan gaat het om zeer uiteenlopende zaken in allerlei verschillende vakgebieden. Als het maar in Nederlands- Russische context is en uw Russisch sprekende partners of clienten niet genoeg Nederlands of Engels spreken om u echt goed te kunnen begrijpen. Of uw Russisch of uw kennis van de Russische cultuur niet langer voldoende is om uw Russische collega’s of partners nog te doorgronden. We nemen in feite tijdelijk enige werkzaamheden over, omdat de Russische taal en of cultuur een obstakel blijkt te zijn.

Culturele communicatie

Ook in de culturele sector zijn wij actief. Denkt u bijvoorbeeld aan een volledige organisatie van een Russische schilderijententoonstelling, het aansturen van lichtmannen in een theater, de pre-productie van een documentaire en de stageproduction van een opera. Ook voor deze zaken kunt u bij Russian Culture, Communication & Mediation terecht.

Taallessen en lezingen over Rusland

Daarnaast geven wij geregeld taaltrainingen om de Russische spreekvaardigheid onder de knie te krijgen. Enkele nevenactiviteiten zijn: lezingen over interculturele communicatie en culturele verschillen tussen Nederlanders en Russen, over de sancties, lezingen over zaken doen in Rusland. Schriftelijke beëdigde vertalingen horen voorlopig ook nog tot de diensten die we aanbieden, al verwijzen we ook geregeld naar een collega.