interculturele communicatie

Interculturele communicatie

Uw mediator: gespecialiseerd in interculturele communicatie

Russian Culture, Communication & Mediation houdt zich bezig met interculturele communicatie, met name die tussen Nederlanders en Russischtaligen. Interculturele communicatie vindt plaats tussen mensen uit verschillende culturen, rekening houdend met hun culturele achtergronden. Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat mensen elkaar beter gaan begrijpen en elkaars berichten beter kunnen interpreteren. De oprichter van Russian Culture, Communication & Mediation, Carlijn Ubbens, doet dat vooral als tolk en als mediator.

Interculturele communicatie – waarom is dit belangrijk voor een tolk en een mediator?

Bij interculturele communicatie liggen er misverstanden op de loer. Mensen met een verschillende achtergrond of met een andere context kunnen aan dezelfde woorden een heel andere betekenis hechten. Zelfs bij een perfecte vertaling kunnen er dan nog steeds misverstanden ontstaan. Als tolk Russisch vind ik het belangrijk dit interculturele aspect altijd in de gaten te houden, waardoor de communicatie geoptimaliseerd kan worden. Als mediator houd ik ook rekening met de culturele achtergronden van mensen en de invloed van de cultuur op de communicatie. Dit is het interculturele aspect, cultuur op antropologisch niveau: hoe voorkom je de misverstanden die bij intercultureel contact soms op de loer liggen?

Interculturele communicatie: Voorbeeld

Het vragen naar feedback is heel nuttig en een heel gelijkwaardige methode voor het contact met collega’s uit andere (niet westerse) landen. Maar waarom heeft het vaak niet zoveel zin om niet-westerse mensen om hun feedback te vragen in een plein air meeting, en waarom kan dat wel in een één op één situatie? Dat komt doordat mensen met een andere achtergrond mogelijk niet gewend zijn om zo openlijk voor hun persoonlijke mening uit te komen.

Interculturele communicatie en culturele verschillen

Het begrip cultuur neemt een belangrijke plaats in op deze site en mijn dienstverlening, bij zowel tolken als bij mediation. Er zijn echter twee soorten cultuur: Cultuur in de zin van antropologie, in de zin van interculturele communicatie, culturele verschillen. Dit aspect is voor mij heel belangrijk bij het tolken en bij mediation.

Maar cultuur kan ook de ‘hoge’ cultuur aanduiden, in de zin van kunst en cultuur: muziek, schilderkunst, theater, opera, ballet. Ook deze vorm van cultuur komt terug in de naam Russian Culture, Communication & Mediation, beide vormen van cultuur spelen een grote rol bij onze dienstverlening:

Interculturele samenwerking op het gebied van cultuur en kunst

Ook cultuur in de zin van kunst en cultuur houdt mij sterk bezig. Ik werk geregeld voor musea en theaters, ik heb de volledige productie van een grote internationale tentoonstelling met Russische schilderijen gerealiseerd, ik tolk geregeld voor kunst instellingen wanneer die Russische gasten of koeriers op bezoek hebben, ik heb masterclasses van de pianiste Elena Richter getolkt, ik ben stageproducer geweest voor het Mariinsky theater in Martiniplaza in Groningen, ik ben pre-producer van een AVRO-documentaire geweest, opgenomen in Rusland, ik heb zelfs de lichtmannen van het Lucentdanstheater in Den Haag aangestuurd tijdens het ballet Giselle door het Mariinsky theater, met Gergiev als dirigent. Allemaal omdat ik de Russische taal spreek kreeg ik deze kansen. Ik speel zelf altviool, heb veel affiniteit met schilderkunst en vind het geweldig om met mensen uit de kunstsector samen te werken.