Russische vertalingen

Russische vertalingen

Beëdigde Russische vertalingen

Moet u een vertaald document overleggen aan een officiële instantie? Heeft u beëdigde Russische vertalingen of een beëdigde vertaling Nederlands-Russisch nodig van een diploma, geboorteakte of uittreksel uit de Basisregistratie Personen?

Hiervoor bent u bij tolk- en vertaalbureau Russian Culture, Communication & Mediation op het juiste adres! Carlijn Ubbens is beëdigd vertaler Russisch – Nederlands en v.v.. Ze is door de rechtbank Noord-Nederland beëdigd tot vertaler en tolk Russisch.

Beëdigde Russische vertalingen van officiële documenten

Carlijn Ubbens van tolk- en vertaalbureau Russian Culture, Communication & Mediation verzorgt beëdigde vertalingen van en naar het Russisch van officiële documenten. Ons vertaalbureau hanteert vanzelfsprekend de gedragscode van tolken en beëdigde vertalers m.b.t. professionaliteit, betrouwbaarheid en discretie. Voor zowel organisaties als particulieren vertaalt en beëdigt zij officiële documenten, zoals:

 • paspoorten
 • rijbewijzen
 • geboorteaktes
 • huwelijksaktes
 • echtscheidingsaktes
 • uittreksels uit de Basisregistratie Personen. (Het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) is vervangen door de BRP).
 • verklaringen van huwelijksbevoegdheid (of verklaringen van ongehuwd zijn) voor een buitenlandse partner
 • diploma’s, cijferlijsten, certificaten
 • bewijzen van inschrijving aan een onderwijsinstelling
 • verklaringen van inschrijfperiode nationaliteitsverklaringen van een ambassade of consulaat
 • doktersverklaringen
 • overige verklaringen

Voor vertalingen van of naar andere talen kan tolk- en vertaalbureau Russian Culture, Communication & Mediation een beëdigd vertaler voor u regelen vanuit ons netwerk.

Wat zijn beëdigde vertalingen Russisch?

Een beëdigde vertaling bestaat uit:

 • het origineel of een kopie van het origineel
 • de vertaling
 • een verklaring van de beëdigde vertaler

In de verklaring verklaart de vertaler dat:

 • hij / zij beëdigd is door de rechtbank
 • de vertaling een getrouwe weergave van het origineel is en
 • deze naar eer en geweten is gemaakt.

De beëdigde vertaler ondertekent de verklaring en de vertaling en voorziet ze van de ambtsstempel. De vertaler hecht de documenten aan elkaar, zodat ze een geheel vormen. Een beëdigde vertaling ontvangt u altijd op papier.

Waarom een beëdigde Russische vertalingen?

Beëdigde Russische vertalingen zijn officiële document die voor officiële doeleinden kunnen worden gebruikt. Beëdigde documenten worden met name door instanties en overheden gevraagd. Als u bijvoorbeeld uw buitenlandse partner naar Nederland wilt halen vraagt de IND om verschillende documenten. Bijvoorbeeld een geboorteakte, een verklaring van ongehuwd zijn of een verklaring van huwelijksbevoegdheid, een echtscheidingakte, etc.). Deze moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler, die ingeschreven is in het Rbtv register in Den Bosch.

Waarom buitenlandse documenten laten legaliseren?

Buitenlandse documenten zijn in Nederland niet automatisch rechtsgeldig. Daarvoor hebben ze een legalisering nodig. Het is verstandig deze legalisatie te (laten) regelen voordat u een dergelijk document laat vertalen: meestal moet de tekst van de legalisatie / apostille zelf meevertaald worden vanuit het Russisch. Het legaliseren van een document kan alleen gebeuren in het land waar het document is afgegeven.

Legalisering van de handtekening van de Nederlandse vertaler

Indien het document in Rusland, Kazachstan, Belarus, Oekraïne, Azerbeidzjan of Armenië is afgegeven, en het niet mogelijk is een apostille aldaar te regelen, is het eventueel ook mogelijk het document naar het Nederlands te laten vertalen en een apostille te laten zetten op de handtekening van de vertaler. De handtekening van Carlijn Ubbens is gedeponeerd bij alle bovenvermelde Nederlandse rechtbanken, zodat u in heel Nederland een apostille op de door haar beëdigde vertaling Russisch- Nederlands kunt verkrijgen. U kunt ook tolk- en vertaalbureau Russian Culture, Communication & Mediation vragen om een apostille op de handtekening van de vertaler voor u te regelen bij een Nederlandse rechtbank.

Beëdigde vertaling plus apostille

Een heel enkele keer biedt een beëdigde vertaling Nederlands – Russisch niet genoeg zekerheid en verlangt de instantie dat de handtekening van de vertaler ook nog gelegaliseerd wordt door middel van een apostille of een ‘gewone legalisatie’. Er is dan zogezegd een extra accreditatie nodig. De handtekening van een in Nederland gevestigde vertaler kan worden gelegaliseerd door de rechtbank. Door legalisatie van de handtekening van de vertaler bevestigt de rechtbank niet alleen de identiteit van de vertaler, maar ook dat hij of zij bevoegd is beëdigde vertalingen af te geven.

Legalisatie van diploma’s

De Nederlandse rechtbank kan alleen een apostille plaatsen op documenten afgegeven door een beëdigde ambtenaar van de burgerlijke stand, een notaris, een beëdigd vertaler of door een medewerker van de Kamer van Koophandel. Door andere instanties afgegeven documenten moeten (eerst) gelegaliseerd worden. Voor het verzenden van een Nederlands diploma naar het buitenland moet dit document eerst gelegaliseerd worden, vervolgens kan er een apostille op geplaatst worden en pas daarna kan er een beëdigde vertaling naar het Russisch gemaakt worden. Voor deze legalisatie procedure van een Nederlandse diploma kunt u bij tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication terecht.

Wat is een gewaarmerkte kopie?

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een origineel document met een waarmerking van echtheid door de notaris of gemeente. De instantie geeft aan het document gezien te hebben en dat dit een echte kopie is van het origineel. Gewaarmerkte kopieën worden vaak gebruikt bij beëdigde vertalingen Nederlands- Russisch en v.v., aangezien de vertaling dan niet wordt vastgehecht aan het originele document maar aan de gewaarmerkte kopie. Gewaarmerkte kopieën worden net als originele documenten geaccepteerd door de instanties. Soms is het beter om een gewaarmerkte kopie aan de vertaler te overleggen, indien het gaat om een paspoort, of wanneer het origineel een harde kaft heeft waaraan de vertaling niet kan worden gehecht.

Vertalen van overige documenten en teksten Russisch – Nederlands

Ook voor andere juridische vertalingen, niet beëdigde vertalingen, vertaalservices en vertaalwerk Russisch-Nederlands, kunt u bij Russian Culture, Communication & Mediation terecht.
Russian Culture, Communication & Mediation is een vertaalbureau gespecialiseerd in vertalingen vanuit het Russisch naar het Nederlands en vertaalt alle soorten teksten snel en vakkundig naar het Nederlands. Voor o.a. bedrijven en musea vertaalt tolk- en vertaalbureau Russian Culture, Communication & Mediaion catalogus teksten, webteksten, reclameteksten, teksten met productinformatie, brochures, presentaties en zakelijke correspondentie vanuit het Russisch naar het Nederlands en v.v. Ook kunnen wij medische verklaringen voor u vanuit het Russisch naar het Nederlands vertalen.

Kwaliteit en kosten

Carlijn Ubbens werkt zowel in Rusland als in Nederland. Ze staat als tolk / vertaler Russisch ingeschreven in het Rbtv bureau van beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand in ’s Hertogenbosch, onder Wbtv-nummer 2689. Ze staat daarnaast ook ingeschreven als beëdigde vertaler en gerechtstolk Russisch – Nederlands bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en is lid van de Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost Nederland, de VVTNN.

Gedragscode

Carlijn Ubbens is beëdigd tot vertaler / tolk Russisch door de Rechtbank in Groningen en werkt volgens de gedragscode voor beëdigde tolken en vertalers van het Bureau btv (rbtv) inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Offerte

U kunt bij tolk- en vertaalbureau Russian Culture & Communication snel en eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen met daarin de prijs en de levertijd van de gevraagde beëdigde vertaling Russisch – Nederlands. Indien u het document in Word format of in gescande vorm toestuurt, ontvangt u binnen 24 uur een offerte.

De algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) zijn van toepassing. U kunt deze vinden via de hierboven aangegeven link.

Voordelen van tolk Carlijn Ubbens (tolk met een glimlach!)

 • 24 / 7 bereikbaar op nummer +31623935943
 • Beëdigd door rechtbank tot vertaler Russisch. Beëdigde vertalingen van officiële documenten
 • Scherper geprijsd dan grote vertaalbureaus
 • Flexibel, maakt nieuwe vakgebieden binnen korte tijd eigen
 • Heeft veel ervaring met vertalen Russisch – Nederlands voor particulieren, alsook voor zakelijke, internationale, juridische, (non)gouvernementele en culturele organisaties
 • Nederlands als moedertaal, deels werkzaam en woonachtig in Rusland. Verzorgt snel en vakkundig al uw beëdigde vertalingen Russisch – Nederlands