zakelijk tolken Russisch

Zakelijk tolken Russisch

Zakelijk tolken Russisch: gesprekstolken

Bij zakelijke onderhandelingen, zakendiners, bedrijfsrondleidingen en overige besprekingen met Russische partners is gesprekstolken of verbindingstolken een goede oplossing.

De tolk Nederlands – Russisch, Russisch – Nederlands vertaalt een of twee zinnen per keer. Dit zorgt ervoor dat gesprekspartners snel op elkaar kunnen reageren. Gesprekstolken kan bij overleg en vergaderingen, maar ook soms bij toespraken en presentaties. De spreker pauzeert na een of twee zinnen even, om de tolk de gelegenheid te geven om te vertalen. Dit is de meest gangbare en ook de meest eenvoudige manier van tolken. Goed kunnen luisteren en een zeer gedegen talenkennis is hier vereist.

Zakelijk tolken Russisch: fluistertolken

Ook fluistertolken Russisch is een praktische techniek bij zakelijke besprekingen en onderhandelingen. Het zijn alleen de uiterst professionele tolken Russisch die deze techniek beheersen aangezien de tolk zeer snel moet begrijpen waar het over gaat. Bovendien moet de tolk uiterst snel kunnen schakelen tussen beide talen.

Hierbij zit de tolk aan tafel bij de gesprekspartners, en fluistert zij één of twee gesprekspartners de vertaling toe. Dit is in feite een vorm van simultaan tolken, alleen is hier geen headset en tolkencabine bij nodig. Soms kunnen ook presentaties in deze vorm getolkt worden. Dat kan als er maar weinig luisteraars een tolk nodig hebben, het liefst maximaal twee personen. Indien er meer gasten een simultane vertaling nodig hebben, terwijl er geen tolkcabine aanwezig is, dan is het mogelijk een fluisterset te huren.

Zakelijk tolken Russisch: Consecutief tolken

Ook consecutief tolken Russisch is een door ons veel gebruikte vorm bij zakelijk tolken. Deze vorm is mogelijk indien de spreker niet onderbroken wil worden. Er treedt een zekere vertraging op, omdat de tolk wacht tot de spreker is uitgesproken. Alleen uiterst professionele tolken Russisch-Nederlands beheersen deze techniek, aangezien zij goed moeten begrijpen waar het over gaat, dit kunnen onthouden, en met behulp van enkele notities de volledige inhoud na dienen te vertellen.

De tolk neemt notities volgens een speciaal notitiesysteem dat zij van tolken van de EU geleerd heeft, en begint met tolken op het moment dat het de spreker past. Zeer moeilijke toespraken met veel vakjargon zijn minder geschikt voor consecutief tolken, aangezien de inhoud ervan soms te specifiek is om goed te kunnen onthouden.