tolk Russisch-Nederlands

Tolk Russisch – voor wie?

Tolk Russisch – doelgroepen

In principe kunt u voor alle zaken waarin van het Nederlands naar het Russisch en van het Russisch naar het Nederlands wordt getolkt bij mij terecht. Als tolk Russisch tolk ook ik van het Engels naar het Russisch, en afhankelijk van het vakgebied en de tijd om voor te bereiden ook vanuit het Russisch naar het Engels.

Ik tolk voor overheden, dat is meestal strafrecht en vreemdelingenrecht, maar ook voor het bedrijfsleven en de kunstsector. Zowel technische zaken, juridische, financiële, commerciële zaken etc. In de kunst kan er bijvoorbeeld veel chemie bij komen kijken (de samenstelling van de verf), dus enige kruisbestuiving en een grote algemene ontwikkeling is vaak heel handig: Een ongebruikelijk woord dat bijvoorbeeld bij de aardappelteelt voorkomt, kan weer terugkomen in het craquelé van een schilderij. Een woord nodig bij de koppeling van een Soyuz aan het International Space Station blijkt vervolgens in vele andere vakgebieden prachtig te gebruiken.

Tolk Russisch – expertise en werkervaring

Beëdigd tolk Russisch Carlijn Ubbens heeft in haar loopbaan veel ervaring opgedaan in tal van sectoren en disciplines. Ze tolkte onder andere voor:

 • medici
 • astronauten
 • vertegenwoordigers van inheemse volken
 • leden van het Russische parlement
 • conferentiegangers
 • financiers en bankiers.

Verder tolkte ze:

 • in de olie- en gasindustrie
 • in de landbouw en veeteelt (aardappelteelt, veelteelt)
 • In IT-oplossingen
 • bij besprekingen voor het bouwproces van plezierjachten
 • bij passeren van notariële akten (i.v.m. koopovereenkomsten, samenwoningscontracten, huwelijkse voorwaarden, oprichtingen van B.V. ‘s en werkmaatschappijen),
 • voor touringcar ondernemingen
 • voor politie en rechters
 • voor officieren van justitie
 • voor advocaten
 • voor psychologen en
 • voor asielzoekers.
 • voor museumdirecteuren en conservatoren
 • voor musici tijdens masterclasses
 • voor theatertechnici
 • voor regisseurs en acteurs
 • voor geluids- en cameramannen
 • voor burgemeesters en gemeenteraadsleden
 • Tweede Kamer leden en ambtenaren van ministeries
 • voor zakenlieden
 • voor experts van de Kamer van Koophandel en
 • voor presidentskandidaten.

Ook tolkte ze in de Federale Doema in Moskou (zie foto), bij de Amerikaanse ambassade, voor een Nederlandse prins op bezoek in Moskou, in het Tretyakov museum en het Russisch Staatsmuseum (o.a. voor tv opnames) in Moskou en Sint-Petersburg, voor ziekenhuizen en laboratoria in Moskou op het gebied van door een Zwitsers bedrijf bedachte IT oplossingen, voor olie- en gasbedrijven in zowel Amsterdam, Moskou, Boekarest als Kiev, voor het Mariinsky Theater en het Nederlands Dans Theater.

Verder doopte ze een plezierjacht op een scheepswerf en tolkte ze op een botenbeurs in Moskou, tolkte ze bij theaterfestivals in Antwerpen, op een conferentie van communisten in Brussel, voor Belgische en Russische astronauten in dezelfde stad, tijdens terechtzittingen zowel in Nederland als in Rusland en op een conferentie van de Verenigde Naties in Den Haag.

Tolken in de Russische olie- en gasindustrie

Carlijn Ubbens is sinds het voorjaar van 2013 veelvuldig in Moskou werkzaam als tolk Russisch in de olie- en gas industrie. Met name in de service sector. De service wordt verleend aan grote olie en gas winnende bedrijven die actief zijn in de upstream sector. Carlijn Ubbens tolkt tijdens vergaderingen van directie, management en aandeelhouders waarbij o.a. de volgende aspecten aan de orde komen:

 • structuren en oprichting van de holding en B.V.’s, werkmaatschappijen, bespreking van de statuten;
 • boekhouding (met het Russische boekhoudsysteem 1S dat met name gericht is op de belastingdienst) en finance (balans, jaarrekening, cash flow, verlies en winst rekeningen (P&L), managementrapportages);
 • engineering, technisch materieel en zware machines;
 • well services, coiled tubing (CT), coiled tubing drilling, schaliegas en fracking;
 • douane, (tijdelijke) import;
 • transport;
 • Russisch recht en contractbesprekingen;
 • personeelbeleid;
 • veiligheid, gezondheid en milieu (HSE).

Ze tolkt eveneens bij besprekingen met externe partijen zoals investeringsfondsen en andere servicebedrijven. Het service bedrijf opereert zowel offshore als onshore.