consecutief tolken Russisch

Consecutief tolken Russisch

Opeenvolgend tolken Russisch – Nederlands, Nederlands – Russisch

Organiseert u een workshop, cursus, bedrijfsbezoek etc. voor Russische klanten / partners of relaties? Bent u strafrecht- of vreemdelingenrecht advocaat en wilt u een aantal zaken uitleggen aan uw cliënt? Bent u rechter en wilt u de verdachte het laatste woord geven? Gaat u naar Rusland om een bijeenkomst bij te wonen? Bij al dit soort gebeurtenissen (evenementen, bijeenkomsten) is opeenvolgend tolken Russisch-Nederlands en v.v. nodig. Het liefst door een tolk die ook andere tolktechnieken beheerst, en die verschillende technieken flexibel kan inzetten, zoals de tolk van tolkbureau Russian Culture, Communication & Mediation.

Consecutief tolken Russisch, wat is dat?

Bij consecutief tolken Russisch – Nederlands houdt een spreker een aantal minuten achtereenvolgens een voordracht in het Nederlands. Consecutief betekent opeenvolgend. Pas wanneer de spreker is uitgesproken, vertaalt de tolk de inhoud daarvan naar het Russisch. Op deze manier heeft de spreker de tijd om zijn standpunt uit te werken. Consecutief tolk Russisch Carlijn Ubbens heeft de officiële conferentietolken opleiding van de EU gevolgd (EMCI), en is getraind in het vertolken van relatief lange gesproken teksten. Deze consecutieve tolktechniek wordt veel gebruikt bij besprekingen, toespraken, cursussen, telefonisch tolken en gerechtstolken Russisch – Nederlands.

Consecutief tolken Russisch versus simultaan tolken

Consecutief tolken is een vorm van congrestolken of conferentie tolken. Simultaan tolken is een andere vorm van conferentie tolken.