Russische tolk

Russisch tolken

Russisch tolken

Russian Culture, Communication & Mediation is hét bureau dat bedrijven, overheden en particulieren in Rusland en Nederland helpt beter met elkaar te communiceren door het aanbieden van Russisch tolken. We

  • beheersen meerdere tolktechnieken, om in elke situatie het optimale resultaat te kunnen bereiken
  • beschikken een uitstekende kennis van de Russische taal
  • hebben veel ervaring in interculturele communicatie.

Tolken in verschillende situaties

Al naar gelang de situatie is het handig om een verschillende tolktechnieken te gebruiken. Niet in alle gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om te wachten tot de tolk klaar is met de vertolking.

U kunt daarom de volgende tolkdiensten afnemen:

  • Zakelijk tolk Russisch en gesprekstolk. Dit is een verbindingstolk Russisch – Nederlands / Nederlands – Russisch. Dit omvat het tolken van korte fragmenten, de spreker stopt na een zin, zodat de tolk kan vertalen.
  • Beëdigd tolk. Een officieel gerechtstolk Nederlands-Russisch en v.v. bij de rechtbank, notaris en overheidsinstanties
  • Consecutief tolk Russisch. Een consecutief tolk Russisch – Nederlands / Nederlands-Russisch bij conferenties, rechtszittingen en zakelijke besprekingen. Consecutief betekent opvolgend: de tolk wacht tot de spreker is uitgesproken. Het gaat meestal om het tolken van grotere fragmenten gesproken tekst. In officiële situaties is deze vorm wenselijk.
  • Fluistertolk Russisch. Een fluistertolk Russisch – Nederlands / Nederlands – Russisch is aanwezig bij bijvoorbeeld conferenties, rechtszittingen en zakelijke besprekingen. Hierbij zit de tolk dichtbij de luisteraar en fluistert hem de vertolking in.
  • Simultaan tolk / conferentietolk Russisch.  Een Simultaan tolk (of conferentietolk) Russisch – Nederlands / Nederlands- Russisch. Simultaan tolken betekent gelijktijdig tolken: de tolk tolkt terwijl de spreker spreekt. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een cabine, een microfoon en headset. Meestal voor grotere groepen luisteraars. Simultaan tolken met een fluisterset is ook een optie. Dan kunnen er grotere groepen meeluisteren met de vertaling, maar is er geen tolkencabine.

Russian Culture, Communication & Mediation is:
– Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
– Ingeschreven in het Wbtv register (Wet Beëdigde Tolken en Vertalers) van de Raad voor Rechtsbijstand.