mediation: uw mediator

Mediation: uw mediator in Groningen

Mediation: uw mediator in Groningen

Carlijn Ubbens is de oprichter van Russian Culture, Communication & Mediation en is registermediator. Ze is onafhankelijk mediator en werkt volgens de principes van mediators, waarbij de volgende elementen essentieel zijn:

 • Onpartijdigheid en vertrouwelijkheid.
 • Neutraliteit: de mediator heeft  geen belang bij de uitkomst van de mediation.
 • Vrijwillige deelname van de partijen
 • Autonomie van de partijen

Een grote drijfveer voor Carlijn Ubbens is dat mensen elkaar begrijpen. Hoe verschillender de achtergronden van mensen, hoe lastiger het kan zijn om elkaar nog te begrijpen.

registermediator

 • Locatie: Mediator met standplaats Groningen. In overleg ook elders in Nederland.
 • Oprichter / eigenaar van Russian Culture, Communication & Mediation
 • Direct benaderbaar
 • Specialisme: Interculturele communicatie
 • Werkwijze: narratieve mediation
 • Branche: buurtbemiddeling, bedrijfsleven, overheden
 • Mediator sinds 2018, narartieve mediation opleiding gevolgd aan het Expertisecentrum Conflictmanagement
 • Co-mediation mogelijk met mediator met een andere specialisme, bijvoorbeeld echtscheiding, arbeidsconflicten.
 • Buurtbemiddelaar sinds 2019
 • Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen: Russische taal- en letterkunde en interculturele communicatie.
 • Carlijn Ubbens is de enige Russisch sprekende gecertificeerde mediator in Nederland.
 • Ze is lid van een groep mediators die regelmatig met elkaar overleggen.

Uw mediator: gespecialiseerd in interculturele communicatie
De specialisatie van Carlijn Ubbens is interculturele communicatie. Met ruim 20 jaar ervaring met intercultureel communiceren probeert Carlijn Ubbens altijd zorg te dragen dat partijen met volstrekt uiteenlopende achtergronden elkaar optimaal gaan begrijpen. Zij heeft cultureel waardenonderzoek gedaan naar culturele verschillen en neemt deze kennis altijd mee in de internationale gesprekken die zij voert. Deze interculturele vaardigheden, maar ook de sensitiviteit, om soms tussen de regels door te kunnen lezen, gebruikt zij als mediator ook gewoon in Nederland. Als mediator staat zij tussen de partijen in staan als neutrale, onpartijdige partner, die ervoor zorg draagt dat partijen weer naar elkaar gaan luisteren en elkaar weer gaan begrijpen, waardoor er ruimte ontstaat voor creativiteit, zodat de partijen zelf met oplossingen kunnen komen, waar ze beiden tevreden over kunnen zijn.

Uw mediator gespecialiseerd in narratieve mediation

Carlijn Ubbens vanuit gedachtegoed van de narratieve mediation van John Winslade en Gerald Monk: conflicten ontstaan niet allen door verschillende belangen, maar mensen kunnen ook een andere visie op de werkelijkheid hebben en gebeurtenissen verschillend interpreteren, omdat ze door een verschillende bril naar de situatie kunnen kijken. Vooral bij interculturele communicatie speelt dit aspect een extra grote rol.

Narratieve mediation versus probleemoplossende mediation

Bij de probleemoplossende mediation gaat het vaak over standpunten en belangen. Het is ook de ervaring van Carlijn Ubbens dat het bij conflicten niet altijd gaat om de verschillende belangen, dikwijls komen die zelfs deels overeen. Vaak is er miscommunicatie ontstaan omdat de kennis van de dieper gelegen opvattingen of elkaars taal en cultuur ontoereikend waren, waarbij er misverstanden zijn ontstaan, die weer reacties hebben uitgelokt, die weer verkeerd zijn geïnterpreteerd door de andere partij. Zo kunnen partijen steeds verder van elkaar verwijderd raken. Daarom heeft zij besloten om narratief mediator te worden. Een narratief mediator heeft aandacht voor het conflictverhaal, maar probeert een ander soort gesprek tot stand te brengen en een alternatief verhaal naar boven te krijgen.

Narratief mediator

Als narratieve mediator heeft Carlijn Ubbens aandacht voor deze verhalen en probeert zij die voor beide partijen inzichtelijk te krijgen. Met als doel het creëren van wederzijds begrip, erkenning voor elkaars visie en het deëscaleren van het conflict. En daarmee het behoud en verbetering van de relatie. Voor de oplossing van het geschil ontstaat er dan vanzelf veel meer ruimte.

Waarom doen wij dit?

Als tolk in de Russische taal slaat Carlijn Ubbens een brug tussen twee heel verschillende culturen. Zij doet dit in de meest uiteenlopende vakgebieden en situaties, in bijvoorbeeld het bedrijfsleven en tussen burger en de overheid. Als mediator wil zij ook een brug slaan. In eerste instanties tussen burgers in Nederland. Maar haar drijfveer hierachter is groter: partners uit het Westen en Rusland hebben elkaar nodig en wederzijds begrip is daarbij een voorwaarde om succesvol samen te werken. Zij wil hen daar een handje bij helpen. Zeker in deze wereld, waarbij er steeds meer onderling onbegrip is en het gevoel van onveiligheid steeds groter wordt, zijn taalvaardigheid, culturele sensitiviteit en ervaring in conflictbeheersing en conflict de-escalatie belangrijke vaardigheden, om ervoor te zorgen dat we elkaar blijven begrijpen en begrip kunnen blijven opbrengen voor elkaar.

MfN-register mediator

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-registermediators gelden kwaliteitsnormen en gedragsregels, ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Een MfN-registermediator heeft een erkende mediationopleiding gevolgd, houdt kennis en vaardigheden continu op peil en is gebonden aan een bepaalde werkwijze. Pas als een mediator voldoet aan alle toetredingseisen van het MfN register dan kan hij/zij toegelaten worden. Om ingeschreven te blijven, is elke mediator verplicht om jaarlijks voldoende mediations af te ronden en bijscholing te volgen.

Carlijn Ubbens doet vrijwilligerswerk als buurtbemiddelaar in de gemeente Groningen.

Hoe kan ik u helpen? 

Heeft u vragen of wilt u eens met mij in gesprek neem dan contact op via +316 2393 5943.  Ook kunt u mij een email zenden naar: info@carlijnubbens.nl.

Als narratieve mediator is Carlijn Ubbens gespecialiseerd in mediation bij interculturele conflicten, met name tussen Russischtaligen en Nederlandstaligen.