mediation voor verbetering van communicatie

Mediation voor verbetering van communicatie

Mediation verbetering van communicatie, conflict de-escalatie

Kan een mediator ook helpen wanneer een conflict steeds een stapje verder aan het escaleren is?

Er zijn veel verschillende soorten mediators en verschillende mediation benaderingen in Nederland. Sommige mediators menen dat mediation is om uit elkaar te gaan en relatietherapie voor relatieherstel. Dit zijn scheidingsmediators. De benadering waar mijn voorkeur naar uitgaat is echter de narratieve mediation. Deze vorm van mediation is juist bij uitstek geschikt voor herstel van de relatie. Narratieve mediation voor verbetering van de communicatie, wat voor relatie u ook heeft met de andere partij in kwestie!

Voor welke zaken kiest u voor mediation?

Relatiemediation, familiemediation, arbeidsmediation, zakelijke mediation

  • Relatie-mediation voor herstel van de relatie bij relatieproblemen, verslechterde communicatie en in breder perspectief toepasbaar bij allerlei soorten conflicten. Deze vorm van mediation is om inzicht te krijgen in gedrag, patronen, verwachtingen of tegenstrijdige gevoelens. Om uit negatieve communicatiepatronen te stappen, weer naar elkaar te gaan luisteren en op zoek te gaan naar verbinding. Als mediator begeleid en ondersteun ik u om te ontdekken wat u samen nog verbindt. Ik ben geen jurist, psycholoog of relatietherapeut, maar ik begeleid jullie proces.  De mediator gaat uit van de autonomie van beide partijen, dit in tegenstelling tot relatie therapie. Een verbeterde communicatie is niet alleen bij relatieproblemen het doel van narratieve mediation, maar ook bij onderstaande conflicten.
  • Mediation bij conflicten tussen mensen uit verschillende culturen of uit verschillende sociale groepen, waar de mediator aandacht heeft voor de verschillende achtergronden van de partijen. Met als doel dat de partijen weer naar elkaar gaan luisteren en inzicht verkrijgen.

Mediation bij interculturele conflicten en relatie herstel kan ook in combinatie met andere problematiek. In co-mediation kunt u ook met de volgende zaken bij mij aankloppen:

Familiemediation:

Familierelaties tussen broers en zussen of tussen ouders en kinderen die op scherp komen te staan bij ziekte, door verzorging van ouder, of na overlijden ouder, bij de verdeling van de erfenis. Of bijvoorbeeld door schulden, oudertoelage, studietoelage.

Mediation bij scheiding:

(Dreigende) echtscheiding of beëindiging samenwonen en de mogelijke gevolgen daarvan: het schrijven van een ouderschapsplan, omgangsregeling, echtscheidingsconvenant, co-ouderschap, ouderlijk gezag en omgang, vertrek ex-partner naar buitenland, kiezen van hoofdverblijf, boedelscheiding, afwikkeling schulden, scholing kinderen, aanpak gezondheid kind, bijstelling afspraken vanwege ouder wordende kinderen, extra complicaties vanwege cultuurverschillen en verschillende rechtssystemen.

Mediation bij strafzaken, diefstal, vernieling, bedreiging

Zakelijke mediation:

Bij zakelijke conflicten, waarbij mediation meestal komt kijken wanneer er sprake is van een ongelijke machtsverdeling, bijvoorbeeld met een grote partij en een kleine partij. Maar ook kwaliteit van levering, naleving leveringsvoorwaarden, wanprestatie, concurrentiebeding, auteursrechten, scheiding zakenpartners, management conflicten, goodwill.

Arbeidsmediation:

bij arbeidsconflicten met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, inschaling, onkostenvergoeding, gebruik bedrijfswoning, concurrentiebeding, functiewaardering, loonvordering, onderlinge relaties, samenwerking, pesten op het werk, integriteit, intrekking toelage, disfunctioneren, misverstanden vanwege culturele verschillen, ziekteverzuim, ontbinding arbeidsovereenkomst, ontslagvergoeding, re-integratie.

Buurtbemiddeling

Bij burenruzies over bijvoorbeeld recht van overpad, privacy, verbouwingen, erfafscheiding, geluidsoverlast.

Hoe kan ik u helpen? 

Heeft u vragen of wilt u eens met mij in gesprek neem dan contact op via +316 2393 5943.  Ook kunt u mij een email zenden naar: info@carlijnubbens.nl.